Мобилното приложение „Наръчник на бюджетния счетоводител“ е специално разработено за всички служители, работещи в бюджетната сфера.

    В приложението е достъпна голям набор от информация, необходима на един счетоводител, финансов контрольор, ръководител или директор. Обединява всички професионалисти в сферата на финансите.

  „Наръчник на бюджетния счетоводител“ е съвкупност от всички нормативни документи, закони и методологии и ще бъде от голяма полза за всеки служител в бюджетното предприятие.

    Мобилното приложение е достъпно за Андроид устройства.

    За допълнителна информация се свържете с нас.


bg_BG