Mодул “Материали” e част от финансово – счетоводната система “Bcoms2001_Cloud и обхваща дейностите по заприхождаване, изписване и прехвърляне на материали в склад и по сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия. Модулът е подходящ за работа от счетоводители, материално-отговорни лица, домакини и др.

              Софтуерът е изготвен съобразно нормативните изисквания и има следните възможности:

üСистемата работи под Windows 8, 8.1, 10,11;

üМодулът може да бъде настроен да работа във връзка с модул „Счетоводство“ и модул „Ангажименти“ или да работи без взаимовръзка с друг модул;

üИма възможност за въвеждане на първични счетоводни документи/ фактури, както и за разпечатване на документи като складова разписка, искане и др.

üПри заприхождаване на документ с включено ДДС в сумата на артикулите, ДДС-то се начислява автоматично;

üИма възможност за изготвяне на инвентаризационни описи и справки , съдържащи информация за: инвентарен номер, счетоводна сметка, МОЛ, наименование на артикул, дата на въвеждане в експлоатация, срок на гаранция и срок на използване, цена на придобиване и фактура №/дата.;намерено в склада по счетоводни данни, излишък, липса и брак;

üИма възможност за удобно прехвърляне на няколко или група от артикули и материали от един склад или МОЛ към друг.

üИзготвя аналитични и хронологични справки по сметки и материали, опис за наличността на материали, изтичащи срокове на материали и др.с възможност за изход в Microsoft Excel;


bg_BG