Модул “Ангажименти” 

 

Системата, която автоматизира процеса

Как се справяте с управлението на  договорите с доставчици? 

С публикуване на указанията на МФ ДДС № 14/30.12.2014 г., договорите с доставчици в публичния сектор придобиха друго значение. Появи се термина ангажимент, с две основни характеристики – поети и реализирани ангажименти. Последваха изменения в сметкоплана на бюджетните предприятия и допълнителни изисквания към отразяването на тази информация в счетоводните регистри и финансовите отчети.

За да облекчим работата на администрацията, ние създадохме за Вас модула “Ангажименти”, като част от финансово – счетоводна система  „BcomS2001_Cloud“.

  • Какви са предимствата на системата?
  • Как модул “Ангажименти” ще Ви помогне да оптимизирате процеса?
  • Има ли системата подходящи справки за ръководството на предприятето само с един клик?

 

 

 

      С общите условия за право на ползване на софтуерните системи на Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници може да се         запознаете тук:            https://comsyworld.com/bg/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/Usloviq_Comsy54_25.05.2018.pdf