Контакти

Адрес: бул. Васил Левски 66
София, 1142
България

Отдел “Поддръжка”        Отдел “Маркетинг”                           Учебен център
Tel: +359 2 943 70 60            E-mail: marketing@comsy54.com          Trainings@ComSy54.com
Tel: +359 2 989 79 29            Tel: +359 2 980 54 04                                Tel: +359 2 423 78 89

Form could not be loaded. Contact the site administrator.