ComSy World Е-Община

 

ComSyWorld Е-Община предлага интелигентно решение за управление на инфраструктурни обекти в общината и комуникация между дирекции, отдели и външни страни.  

ComSyWorld Е-Община е софтуерна система за общини, разработена за десктоп и мобилни устройства.

Местните власти имат основен приоритет – грижата, стопанисването, планирането и контрола на общинската инфраструктура. Ето как ComSyWorld Е-Община Ви дава полезни решения за справяне с поставените задачи:

ComSyWorld  Общинска инфраструктура – Ви дава подробна информация за стопанисването на инфраструктурни обекти, заедно с визуализация на местоположение върху географска карта, обозначение на съдържащи елементи и пълна финансова история.
ComSyWorld  Събития, задачи и решения – е система, която управлява документооборота във връзка с получени заявки и инциденти за инфраструктурни обекти. Събития за нови проекти за ремонтни дейности и изграждане, съобщения за природни бедствия, пожари, наводнения, запитвания от граждани се вписват в системата. В срок до 30 секунди подадените заявки достигат до отговорните лица в общината и извън нея.
ComSyWorld е корпоративна социална мрежа за обмен на документи и информация в структурата на общината. Кратки бележки, чат съобщения и напомняния за важни срокове са на разположение на всички служители в системата. Уебинари, обучения и онлайн конференции са само част от функционалностите на системата.

          За повече информация свържете се с нас.