Референции

Удовлетвореността ни от съвместната работа с фирма "Ком Си 54 - Васил Зашев и сътрудници" ООД се дължи на прецизното изпълнение на поставената задача по създаване на информационна технология за подпомагане дейността по отчитане на ежедневно събраните средства от местни данъци и такси и обобщаването им в единен финансов отчет в края на периода.

В резултат от техническия анализ на нуждите ни, фирма "Ком Си 54 - Васил Зашев и сътрудници" ООД предложиха най-подходящото и съвременно софтуерно решение за оптимизиране работата в счетоводния отдел на Дирекцията.

Лидия Кираджиева Директор дирекция "ПАМДТ"

<< Prev
Next >>