Ето и част от предимствата:
  • Не се изисква предприемане на допълнителни действия за обобщаване на финансови отчети – обортни ведомости, отчети по бюджета, справки за съответствията между сметки и параграфи, справки за активи, дневници по ДДС и други;
  • Дава възможност за извършване на превантивен и последващ контрол на отчетите от второстепенните разпоредители;
  • Всеки потребител получава оторизиран достъп до системата и може да работи независимо къде се намира в момента;
  • Системата позволява предварително зададени справки /отчетни форми, сравнителни анализи, графики/ да се изпращат към мобилно устройство – смарт телефон, таблет на ръководителя на съответното подделение;
  • Един счетоводител може да обработва данните на повече от едно поделение;
  • Не се изисква осигуряване на сървър за данни или високи характеристики на компютърните конфигурации 
  • По-високо ниво на сигурност на данните, спрямо досега използваните локални софтуерни продукти;
  • Най-съвременната технология в световен мащаб.