Цялостна финансова система за общината

С годините „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД разработи, внедри и поддържа иновативни софтуерни продукти, които постепенно обхванаха всички финансови дейности в общината. Компанията използва в своите решения най-съвременните технологии – облачни бази данни, което гарантира сигурност, бързина и ефективност на работния процес, както и свеждане на възможността за грешки до минимум.

Днес „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД предлага на своите клиенти Цялостна финансова система за общината, доказано ефективно приложена в много бюджетни организации като Народно събрание на Република България, Министерство на отбраната, Столична община с нейните поделения, Община Божурище, Община Хасково, Община Кюстендил, Община Кърджали, Община Самоков, Община Радомир, Община Горна Малина и други.

Цялостната финансова система за общината се състои от две основни подсистеми – Финансово-счетоводна система BcomS2001, която обхваща модулите „Счетоводство“, „Ангажименти“, „Приходи“, „Материали“, „СФУК, „Общински активи,  „Инфраструктурни обекти“ и Интегрирана Система за Финансови Отчети (ИСФО), която дава възможност за бързо и лесно обобщаване на оборотни ведомости и баланс, отчет за касово изпълнение на бюджета, ДДС дневници, амортизационни планове, поети ангажименти. Системата работи както самостоятелно чрез импорт на екселски таблици по макет на МФ, така и във връзка със BcomS2001, като изпращането на данни за обобщаване става автоматично с натискането на само един бутон.

Чрез вндряването на Цялостната финансова система в максимална степен се улеснява и оптимизира работата на общината и нейните поделени, като за целта между модулите е изградена връзка за автоматизиране на работните процеси. Предимство на системата е, че работи в реално време и информацията е налична за всеки един от нейните потребители. Обобщаването на данни от първостепенния разпоредител за пръв път се извършва с такава скорост, с минимален разход на време и ресурси.

И не на последно място към Цялостната финансова система за общината „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД в момента разработва и мобилно приложение, което да дава възможност на потребителите на системата да достъпват справки и анализи на финансовата активност на общината директно на тяхното мобилно Андроид устройство.

За допълнителна информация, презентация или оферта не се колебайте, свържете се с нас на телефон: 02/423 78 89 или на имейл: marketing@comsy54.com. Очакваме Ви !